Verslag lezing Stephen Downes: What is innovation in Education?

Auteurs: Sien Biesemans, Riet D’hoore, Marie Joostens, Joachim Mares en Anne-Sophie Vandaele

Achtergrond

Wij, studenten Project Kunstvakken aan de Arteveldehogeschool Gent, onderzoeken in hoeverre de leeftijd van jongeren waarop de maatschappij hen als volwassen acht, zal veranderen? Daarom gingen wij luisteren naar Stephen Downes tijdens de onderwijsdag van Arteveldehogeschool. Zijn hoofdvraag was: “Wat kan innovatie betekenen binnen het onderwijs?”

De slides

Innovatie vs. uitvinding

downes1Downes stelt dat een innovatie niet gelijk staat aan nieuwigheden, maar aan de commerciële toepassing van die uitvinding. Bijvoorbeeld: persoon X vindt een medicijn uit dat iemand van kanker geneest. Deze uitvinding is pas een innovatie als dit medicijn voor meerdere mensen werkt. Met andere woorden: een oplossing voor een probleem is pas innovatief, wanneer het probleem voor zoveel mogelijk mensen is opgelost. Iets wat innovatief is, is enkel innovatief als het netwerk uitgebreid wordt en dit door verschillende interessante linken te leggen. Dat brengt ons bij het connectivisme, een theorie over leernetwerken. Downes is medegrondlegger van deze theorie.

Alles is connectivisme

Connectivisme is een theorie over leernetwerken. Binnen een netwerk kunnen er verbanden gelegd worden tussen thema’s. Downes beschrijft het begrip als: “learning becomes navigation between connections.” Leren gaat over linken leggen en verbindingen maken. Downes paste dit toe door gebruik te maken van een back channel tijdens zijn lezing. Dit is een extra scherm naast zijn PowerPointpresentatie waarop het publiek via Twitter of een via zijn site commentaar, tips, opmerkingen,… kon toevoegen. Hij vond het zelf belangrijk om zijn lezing online te delen. Zo is iedereen betrokken en kunnen mensen linken leggen met zijn uitleg. Deze linken kunnen ze via de back channel delen, zodat anderen op hun beurt linken kunnen leggen.

Push or pull

PedroDownesIedereen heeft constant nieuwe ideeën, maar de vraag is of die nieuwe ideeën innovatief zijn. Er zijn heel wat mensen die een nieuw idee pas waardevol vinden als er anderen zijn die hiervoor willen betalen. Downes vindt dit absurd. Een nieuwigheid is pas een innovatie wanneer het niet alleen een (economische) waarde heeft, maar wanneer we ook over een meerwaarde kunnen spreken (zie voorbeeld hierboven). Downes stelt hier het principe van push en pull voor.

In dit principe staat push voor ‘cause’ of oorzaak en pull voor ‘need’ of benodigdheden. Dus we kunnen stellen: oorzaak v.s. benodigdheden. Innovatie speelt in op wat mensen nodig hebben om tot persoonlijke groei te kunnen komen. Deze persoonlijke groei is dan ook het belangrijkste doel van leren. Zo suggereert reclame wat je nodig hebt en speelt ze ook op die gecreëerde behoefte in. Een behoefte zien sommige mensen als iets dat objectief is, anderen niet. Reclame ziet de nood van mensen als objectief zodat ze hierop kunnen inspelen. Downes spreekt zich niet uit over of het al dan niet objectief is, maar noemt het creëren van een behoefte een psychologisch iets.

Waarom onderrichten we?

We onderrichten niet omdat we mensen willen produceren die dingen weten. We moeten het breder zien dan dit. Hervormers zien niet altijd de impact van onderwijs.

Zoals motieven om te onderrichten van sommige leraren verschillen van andere leraren, verschillen visies van hervormers en leraren over de impact van onderwijs in een hedendaagse samenleving. Die impact op de maatschappij houdt in: een betere gezondheid, meer stabiliteit en een lager criminaliteitscijfer.

Wat kunnen we effectief doen – the way forward

Wat kunnen we nu effectief doen met de toekomst in het vizier. Downes haalde de woorden van Larry Keeley erbij. Het eerste wat Keeley aanhaalt, is ‘stand in the future’. Hij stelt de vraag: “Waar willen we naartoe?” Eerder dan: “Waarom kunnen we niet geraken waar we willen zijn?”

Een ander aspect dat hij hierbij betrekt is ‘model solution’. Bij het creëren van modellen moeten we beseffen dat dit nooit in overeenstemming kan zijn met de realiteit. Bijvoorbeeld toen het internet ontstond had men niet de bedoeling om duizenden foto’s van katten te delen, want dan hadden ze het internet in een ander formaat gemaakt. Het derde element dat Keeley zegt, is dat we als collectief slimmer zijn dan alleen. Toevallig viel Downes’ computer uit op het moment dat hij dit aanhaalde. Dit was het perfecte voorbeeld van ‘avoid central controle’.

Downes2Met deze quote wordt bedoeld dat men moet afstappen van het idee rond centralisatie. Deze quote is de belichaming van zijn theorie, namelijk connectivisme. Wanneer je één centraal punt (handboek, samenleving gebaseerd op een godsdienst, hoofdcomputer….) neemt als complete uitgang voor alles wat er gebeurt en voor al je handelingen dan loop je het risico alles te verliezen. Hoe? Als je dit centrale punt wegneemt, dan valt heel je systeem in elkaar, want alles komt samen en vertrekt uit dat ene punt of uit die ene gedachte. Wanneer we spreken van connectivisme, dan komt het er op neer dat elk begrip verwant is met een ander concept. Het onderling linken leggen is hier een essentieel begrip.

Bijvoorbeeld: je hebt een land met drie autosnelwegen en één centraal punt. Wanneer het centrale punt die weg 1 met weg 2 verbindt, wegvalt dan faalt heel het systeem omdat alles afhangt van dat ene centrale punt dat alles regelt. In het land met drie autosnelwegen en duizend banen die deze drie op verschillende punten verbinden, zal het transport 10x efficiënter zijn. Want als je centraal punt wegvalt; dan heb je de duizend andere wegen nog als alternatieve manier.

De volledige lezing van Stephen Downes

Bibliografie

ChangSchool. (2015, maart 2). ChangSchoolTalks 2015: Stephen Downes. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3bmpY2TlhMw

Downes, S. (2012, mei 21). Connectivism and Connective Knowledge. Opgehaald van Stephen’s web: Stephen Downes: http://www.downes.ca/post/58207

Downes, S. (2015, maart 30). What is Innovation in Education? Opgehaald van Stephen’s web: Stephen Downes: http://www.downes.ca/

Advertenties

One comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s