Eeuwig leven mogelijk binnen 25 jaar? (En willen we dat wel?)

Auteurs: Morwenna Marchandise, Anne De Geyter, Emma Huyghe, Naomi Raes & Jens Van den Borre

Laten we jullie even meenemen op een korte reis door de nabije toekomst, is er binnen 25 jaar eeuwig leven mogelijk?

Wel in de wereld van de transhumanisten!

Waar komt het transhumanisme vandaan?

Transhumanisme is het verminderen van de menselijke factor in de mensheid, dit in het belang van de controlerende elite. Transhumanisme is dus eigenlijk een vorm van eugenetica.

Eugenetica, een ander woord voor rasverbetering, is het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van een ras, in dit geval het mensenras en is op zijn zachtst gezegd niet onomstreden. Transhumanisme zou echter een nieuwe benadering worden ter verbetering van alle mensen.

Wie gelooft er in transhumanisme?

Aanhangers van het transhumanisme worden transhumanisten genoemd. Deze mensen geloven dat de mens in het post-Darwin tijdperk is beland. Dit wil zeggen dat we volgens hen onze evolutie in eigen hand kunnen gaan nemen.

Mensen zouden zich fysiek moeten gaan verbeteren, net zoals je een computer upgrade, dit aan de hand van nanotechnologie, genetische manipulatie en vergaande integratie van computertechnieken in het menselijke lichaam.

Het doel voor transhumanisten is het streven naar posthumanisme.

Wat is het posthumanisme?

De mens zal dus eigenlijk evolueren van een normaal mens (op biologische basis) naar iemand die volop is “uitgebreid” zoals een sterk mechanisch of digitaal geheugen.

Hierbij is de vraag natuurlijk wanneer je iemand posthumaan kan noemen. Is iemand met een pacemaker een post humanist?

Je wordt posthumaan wanneer er meer en meer ‘machines’ gebruikt worden en er steeds minder biologische basis is.

Argumenten voor transhumanisme

Gezondheid

Het meest overtuigende argument is gezondheid. Transhumanisme zou volgens voorstanders de ergste en moeilijk behandelbare aandoeningen en ziektes kunnen verhelpen.

Bepaalde technologieën zouden erfelijke en niet-erfelijke ziekten kunnen bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de strijd tegen kanker en hoe gentherapie daarin een revolutionaire rol speelt.

Op moleculair niveau zou men werken met nano-bots, dat zijn minuscule machines die ingrijpen op cellen. Naast de nano-bots is er ook kiembaantechonologie. Deze technologie kan een samenstelling van geslachtscellen wijzigen. Dat betekent dat door deze wijziging een volledig nageslacht geen schadelijke genen meer heeft. Meer nog, door nieuwe genen zouden we zelfs sterker en immuner kunnen worden.

Een andere techniek is therapeutisch klonen. Wanneer men kloneert kan men ‘verse’ enbryocellen gebruiken om beschadigde weefsels te herstellen.

De status van het embryo blijft wel een controversieel punt: heeft deze een waardigheid, en dus bepaalde rechten, zoals recht op leven?

Technologieën die reeds in de medische wereld hun weg hebben gevonden zijn bijvoorbeeld elektroden, die helpen onder andere bij ziektes zoals de ziekte van Parkinson, epilepsie en andere neurologische aandoeningen, en de mechanische ledematen die een arm of been kunnen vervangen.

Rechtvaardigheid

Transhumanistische technologieën kunnen gebruikt worden om aangeboren ongelijkheden, zoals intelligentie, schoonheid, behendigheid, en vele andere, weg te werken.

Mensen die fysiek of mentaal zijn achtergesteld, kunnen extra worden geholpen.

Vaak gaat men, zoals de extropisten, nog verder: het beperken of verbieden van nieuwe

technologieën houdt een onrechtvaardigheid in tegenover de ‘minderbedeelden’. Daarom zou het voor hen een morele plicht zijn de technologieën een kans te geven.

Slimmer, langer, sterker leven

De mens is al eeuwen bezig met zichzelf te verheven boven de natuur door zichzelf te

voorzien van nieuwe technologieën. Vaak met technologieën waar we zelfs geen volledige grip op hebben, zoals kerntechnologie.

Waarom dan commotie maken rond transhumanistische technologieën? Zijn zij eigenlijk wel wezenlijk anders dan ‘gewone’ technologieën?

Elke technologie maakt ons ‘slimmer, sterker, handiger, gezonder’, etc.

Dankzij een beter onderwijs, een toegenomen hoeveelheid kennis, een toegenomen bereikbaarheid van die kennis, allerhande apparaten, machines en computers, een betere en effectievere gezondheidszorg … zijn wij nu al slimmer en sterker geworden. Waarom zou dit met behulp van gentechnologieën, uploaden, nanotechnologieën, cyborgs, artificiële intelligentie niet mogen plaatsvinden?

Argumenten tegen transhumanisme

In populaire cultuur zien we, onder andere in het meest recente boek van Dan Brown Inferno, maar ook in recente films, verschillende schrikbeelden rond transhumanisme.

Maar er zijn wel meer bedenkingen te maken.

Gevaar voor ons geluk

Hoewel het bereiken van meer geluk één van de doelstellingen is van de transhumanisten, geloven vele bi conservatieven dat ons geluk erdoor juist in gevaar komt. Volgens hen verwarren de transhumanisten twee vormen van geluk. Ze vergeten het onderscheid tussen een hedonistische, decadente vorm van geluk en een meer duurzame, langdurige vorm van geluk, en concentreren zich op de eerste.

Gevaar voor rechtvaardigheid

Hierboven werd al aangestipt dat transhumanisme mogelijk voor meer gelijkheid tussen mensen zou kunnen zorgen. Maar daar is niet iedereen het mee eens. De hedendaagse tijd heeft voor velen al duidelijk genoeg uitgemaakt dat nieuwe technologieën grotendeels uitsluitend toegankelijk zijn voor de rijkeren onder ons. We kunnen denken aan plastische chirurgie, cryonics en gentherapie. Daarenboven heeft 1,5 miljard mensen geen toegang tot proper water en is een half miljard ondervoed, wat misschien betekent dat er urgentere zaken zijn dan elektroden en nanotechnologie.

Gevaar voor democratie

In het verlengde van het bovenstaande vreest men ook voor een nieuwe dictatuur. Men is bang voor een verwerkelijking van een ‘Platoonse’ staat waar mensen worden gedifferentieerd op basis van bepaalde fysische eigenschappen, en een nieuwe onderklasse waarin mensen bepaalde rechten zullen moeten missen. Er is ook nog een bijzondere angst voor de gevolgen van levensverlenging. Langere levens betekenen niet alleen oudere leiders, maar ook een grondige wijziging van de maatschappelijke structuur. Terwijl we nu een piramidestructuur hebben waarbinnen een kleine groep ouderen het voor het zeggen hebben, zou dit mogelijk in de toekomst een trapeziumvorm worden die de generatiewisselingen aanzienlijk zou vertragen. En wanneer deze vertraagde generatiewisselingen gebeuren, dan is een verstarring van het politieke klimaat onvermijdelijk. En dat op zich kan dan weer leiden tot een dictatuur.

Gevaar voor de vrouw

Sommige feministen vrezen dus dat het vrouwelijk lichaam slachtoffer zal worden van het transhumanisme, in de zin dat zij tot een aanpasbaar object zal worden herleid in functie van het rollenpatroon. Plastische chirurgie is daar volgens hen een treffend voorbeeld van.

Het is misschien ook interessant op te merken dat er een sterke aanwezigheid is van transgenders en transseksuelen in het milieu, zoals Martine Rothblatt. Velen van hen zijn immers niet tevreden met wat de natuur hen biedt en verlangen naar nieuwe technologieën die de mens in staat stelt over zijn eigen biologie, en dus ook over zijn of haar geslacht, te beslissen.

Hoe denken jongeren over transhumanisme?

In het onderdeel ‘Jongerencultuur’ binnen het vakgebied project kunstvakken kregen we de kans om tijdens de week ‘(IM)POSSIBLE FUTURES’ jongeren te bevragen rond dit onderwerp. Een uur lang hebben wij samen met de jongeren ( 17-18 jaar) gediscussieerd over de mogelijkheid van eeuwig leven in 2050.

“Wanneer je gelukkig bent maakt het je niet uit of je nu vroeg of laat gaat.”

De 17-18 jarigen kunnen geen enkel voordeel bedenken, de nadelen nemen zelfs al snel de bovenhand. Er zal zeer snel een kloof tussen arm en rijk groeien. Diegene die welgesteld zijn, zullen de mogelijkheid hebben om te ‘overleven’. Enkel diegenen zullen het recht hebben op het eeuwige leven.

Of er in het jaar 2050 al eeuwig leven mogelijk is voor de jongeren uit te sluiten. Het is te vroeg, we zijn er nog niet klaar voor.

Natuurlijk mag je nooit ‘nooit’ zeggen, want de wetenschap is alles aan het doen om deze missie te doen slagen. De testen die volop aan de gang zijn op muizen zijn alvast een succes.

Maar willen wij als mens dit? Kunnen we leven op een overbevolkte planeet? Blijven we er steeds goed uitzien?

Volgens de bevraagde jongeren zijn de antwoorden op deze vragen duidelijk.

Als we allemaal blijven leven dan kan je maar 1 voordeel opnoemen: zo kan de wetenschap blijven zoeken naar oplossingen tegen vele ziektes en hoeven ze hun informatie niet door te geven van generatie op generatie.

Maar verder zien de jongeren geen voordelen. Want als je kan zeggen “ik heb geluk dat ik kan blijven leven, dan denk je egoïstisch, wat dan weer een nadeel is voor de samenleving.”

De nadelen nemen dan ook de bovenhand volgens onze jongeren.

Er zal al snel een kloof groeien tussen arm en rijk. Mensen met geld hebben alles over om te blijven leven, maar heeft de arme bevolking dan geen rechten?

Moeten deze mensen dan het eeuwige leven achter hen laten liggen?

“Deze wereld is al volledig om zeep door onze slechte gewoontes. Willen we nog meer planeten om zeep helpen?”

 Nog iets opvallend is dat jongeren niet eeuwig willen leven om hun omgeving te zien wegvallen. Stel dat iedereen eeuwig blijft leven, kunnen we op één planeet blijven leven? Het antwoord van de jongeren was dat dit niet mogelijk is. “Deze wereld is al volledig om zeep door onze slechte gewoontes. Willen we nog meer planeten om zeep helpen?”

Tijdens het gesprek zijn er steeds meer vraagtekens te zien bij onze jongeren. Hoe meer we erover praten, hoe meer twijfels optreden. De jongeren van vandaag willen er wel over dromen, maar de nadelen die erbij komen zijn te veel. Deze nadelen willen de jongeren niet, geef hen maar het gewone leven zoals het nu is. Want het belangrijkste is om gelukkig te zijn in het leven dat je hebt. Wanneer je gelukkig bent maakt het je niet uit of je nu vroeg of laat gaat, maar wil het wel zeggen dat je geleefd hebt om één te zijn met de mensheid.

Bibliografie

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s